hỏi đáp vè ngày lành tháng tốt

Hỏi đáp về ngày lành tháng tốt

Là đoạn đối thoại giữa Vuông và Tròn về ngành lành tháng tốt đước tái hiện sinh động bởi tác giả Bùi Thái Hòa