thông báo

thông báo 16/11/2020

Thông báo 16/11/2020

Đoàn Phong thủy CLB kết hợp với các anh em viện Phong thủy lên chùa Yên tàng, Bắc phú, Sóc sơn HN làm việc.

thông báo 24/4/2021

Thông báo 28/4/2021

Thống báo về nội dung nội san số 63 và thực hiện hoãn cuộc họp CLB ngày 2/5/2021