kinh dịch

Sự vị diệu của Kinh dịch phần 1

” Thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lận ”

Không được lộ mệnh trời. Không được giấu mệnh trời.

Hai câu đó tưởng chừng trái ngược, mâu thuẫn với nhau, nhưng thức tế hoàn toàn lại là một thể thống nhất, bổ xung, hỗ trợ nhau như âm và dương, như trời và đất vậy. Chỉ phụ thuộc hai chữ: Tùy – Thời.