Sự Kiện

Ảnh La Kinh

Post Thử

9 August, 2018 Sự Kiện 0 Comments

Một lần, có chị bạn đồng nghiệp gặp tôi nói rằng một thầy địa lý đến nhà cầm la kinh trên tay đi một vòng rồi dừng lại...