Thứ tư, 14.03.2012 GMT+7

DỊCH HỌC BẰNG THƠ


DỊCH HỌC BẰNG THƠ

                                                                                                                             Lê Đình Nguyên

http://thegioithuocgiamcan.vn/, http://thegioithuocgiamcan.vn/tags/cach-giam-can-nhanh-nhat.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/tags/cach-giam-can-hieu-qua.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/bi-quyet-giam-can-nhanh.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/thuc-don-giam-can.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/phuong-phap-giam-can.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/thuc-pham-chuc-nang.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/cach-giam-beo-bung.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/tags/thuoc-giam-beo-nhanh.html, http://revitalashvietnam.com/, http://thuocgiamcanbestslim.com/, http://cuacuontot.com/, http://cuacuontot.com/cua-cuon-austdoor.html, http://cuacuontot.com/cua-cuon-eurodoor.html, http://cuacuontot.com/cua-cuon-khe-thoang-dmspc120.html, http://cuacuontot.com/sua-cua-cuon-tai-ha-noi-dmspc125.html

Học Dịch học đã khó, nhớ Dịch lại càng khó hơn. Ai nhớ được nhiều sẽ giảm bớt thời gian tra cứu tài liệu, hiệu quả học và sử dụng sẽ cao hơn. Mỗi người có một cách riêng để học, để nhớ. Tôi đã dùng cách đặt vè, đặt thơ, đặt câu chú và các tiểu xảo để học và nhớ.

Khi học 64 quẻ Dịch tôi đã làm một bài vè song thất lục bát gồm 18 câu, mỗi quẻ trọn gói trong 2 câu, riêng quẻ Tốn có 4 câu.

Bắt đầu từ quẻ gốc và theo thứ tự biến hào từ hào 1 đến hào 5 trở về hào 4, hào 3. Đó cũng là vị trí của những hào thế. Nhớ được bài vè này đã giúp tôi tìm ngay được quẻ gốc và hào thế mà không cần tra cứu tài liệu và tính hào thế.

Ví dụ: Quẻ Khảm gồm 2 câu.

Khảm - Tiết - Truân - Thuỷ hoả Ký tế

Cách - Phong - Minh Di - Địa thuỷ sư

Ta biết Hào thế của quẻ gốc bao giờ cũng ở hào 6.

Quẻ Tiết (Thuỷ trạch Tiết) Hào thế là hào 1.

Quẻ Truân (Thuỷ lôi Truân) Hào thế là hào 2…

Tất nhiên là để dùng được bài vè thì trong đầu mình đã thuộc lòng những kiến thức như tên gọi đầy đủ của quẻ, từ tên gọi biết được quẻ gốc để an can chi hào và an hào thế, an lục thân lục thần, chỉ mật độ 1 - 2 phút là ta đã lập xong 1 quẻ ngũ linh với đầy đủ can chi hào, lục thân lục thần và hào thế, ứng.

Khi an thần sát trong Phong thuỷ lại có cách nhớ riêng, Ví dụ: An thiên mã, Đào hoa, Đại sát thì chỉ cần nhớ có 6 chữ: Mã xung - Đào Tiến - Sát Lùi. Ai đã an thần Sát trong Phong thuỷ thì hiểu ngay được 6 chữ này.

Khi lập quẻ ngũ linh đời người, an các vòng cao mà cứ phải dở tài liệu ra để tìm xem cách tìm thai cung, du niên mệnh cung, linh quy…thì phải mất khá nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn. Bằng những câu thơ lục bát để nhớ giúp ta lập nhanh chóng quẻ ngũ linh đời người từ quẻ bản mệnh đến Đại vận, Tiểu vận.

Bát khí được sử dụng rất nhiều trong Kinh dịch, Phong thuỷ dương cơ, âm  phần và lập phương trình tam quái…mỗi quaí khí lại cần có đầy đủ 5 thông tin cần thiết: Khí - Quẻ - Sao - Hành  và Âm Dương.

Ví dụ: Sinh khí - Quẻ chấn - sao Tham Lang -Hành mộc - Dương dùng để nhớ, không bị nhầm lẫn, tôi đã ghép thành 2 khổ thơ tứ tuyệt, 4 câu đầu là 4 khí tốt: Sinh khí - Diên niên - Thiên y - Phục vị, 4 câu sau là 4 khí xấu tuyệt mệnh. Ngũ quỷ - Lục sát - Hoạ hại.

Sinh Khí - Tham Lang - Chấn - Mộc- Dương

Diên Niên - Vũ Khúc - Càn - Kim - Đường (1)

Thiên Y - Cấn - Cự Môn - Dương - Thổ

Phục Vị - Mộc - Âm - Tốn - Phụ (3) - Cường (1)

Phá - Đoài - Tuyệt mệnh - Âm kim Bi(2)

Ngũ Quỷ - Liêm Trinh - Hoả Cục - Ly

Âm Thổ - Lộc Tồn - Khôn - Hoạ Hại

Khảm - Văn (3) - Lục Sát - Thuỷ hành suy (2)

(1)    Chữ đường, cường, được hiểu là tốt

(2)    Chữ Bi, Suy được hiểu là xấu

(3)    Phụ và Phụ bật, Văn là Văn Khúc, Phá là Phá quân.

Đối với những người đã học và sử dụng lâu năm thì chút kinh nghiệm nhỏ này không cần thiết, chỉ mong những người mới học dịch áp dụng thử. Rất mong các bậc đàn anh nếu có cách học, cách nhớ hay hơn xin phổ biến trên tạp chí để mọi người được học.

===================

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=177
© Văn Hóa Phương ĐôngEmail: vinhquangvip@gmail.com