Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/vhphuongdo/domains/vanhoaphuongdong.com.vn/public_html/header.php on line 30 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/vhphuongdo/domains/vanhoaphuongdong.com.vn/public_html/header.php on line 31 MỘT CÁCH XEM LỤC HÀO | DỊCH HỌC ỨNG DỤNG | Văn Hóa Phương Đông
Giải đáp
Quảng cáo

web sex

bonline lua dao

Giai phap IMS sex

imsvietnamese sex

webmobilegiare sex

bonline sex

Giai phap IMS lua dao

tracdiamiennam sex

maytracdia-faco sex

maydodac sex

web sex

webmobilegiare lua dao

thiet ke web 24h lua dao

thiet ke web 24h lua dao

mempop lua dao

thiet ke web 24h lua dao

tracdiamiennam lua dao

web sex

maytracdia-faco lua dao

web sex

maydodac lua dao

mempop sex

thiet ke web 24h lua dao

imsvietnamese lua dao

web sex

thiet ke web gia re lua dao

khoa van tay cao cap

MỘT CÁCH XEM LỤC HÀO

Thứ năm, 05.04.2012 07:00
Bốc phệ chính tông ngày xưa thường lấy cỏ thi để xem, nay thì được thay thế bằng tiền cổ để gieo quẻ như trong sách chu dịch dự đoán học của Thiệu vĩ Hoa đã trình rất kỹ, ở đây chỉ nêu một trong những cách xem quẻ của Trương Lý đời nhà Nguyên về xem hào động thì xem như thế nào.  

Phàm quẻ Càn thì lấy hào Dụng cửu mà xem tức là Kiến quần long vô thủ cát còn quẻ Khôn thì lấy hào Dụng Lục mà xem tức là Dụng Lục lợi vĩnh trinh, hai hào của hai quẻ này trong các sách Dịch đều nói nhiều ở đây không bàn luận đến nữa.

Chu tử nói: phàm gieo quẻ mà cả sáu hào đều không động (bất biến) thì muốn biết sự việc xảy ra như thế nào hãy căn cứ vào lời Soán (Soán từ) của quẻ đó. Ví dụ chúng ta gieo được quẻ Hoả thiên Đai hữu mà không có hào nào động thì chúng ta hãy xem lời Soán của nó trong Kinh Dịch: Đại hữu nguyên hanh, Soán viết: Đại hữu, nhu đắc tôn vị, đại trung nhi thượng hạ ứng chi, viết đại hữu. Kỳ đức cương kiện nhi văn minh, ứng hồ Thiên nhi thời hành thị dĩ nguyên hanh. Tạm hiểu là: Quẻ Đại hữu khởi đầu mọi việc đều hanh thông, cái mềm thì ở ngôi cao, rất trung chính mà trên dưới đều ứng cho nó nên gọi là đại hữu. Đức của nó cứng khoẻ mà sáng sủa, ứng theo trời mà di cho nên gọi là nguyên hanh, thế là ta đã đoán được việc làm đấy của ta sẽ như thế nào rồi. Hoặc như được quẻ Thuỷ lôi Truân không động hào nào thì ta lấy lời Soán của nó là Lợi kiến hầu tức là lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị hậu phương cho một công việc nào đấy. Đây là trong trường  hợp cả sáu hào bất biến (không hào nào động cả).

http://thegioithuocgiamcan.vn/, http://thegioithuocgiamcan.vn/tags/cach-giam-can-nhanh-nhat.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/tags/cach-giam-can-hieu-qua.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/bi-quyet-giam-can-nhanh.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/thuc-don-giam-can.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/phuong-phap-giam-can.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/thuc-pham-chuc-nang.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/cach-giam-beo-bung.html, http://thegioithuocgiamcan.vn/tags/thuoc-giam-beo-nhanh.html, http://revitalashvietnam.com/, http://thuocgiamcanbestslim.com/, http://cuacuontot.com/, http://cuacuontot.com/cua-cuon-austdoor.html, http://cuacuontot.com/cua-cuon-eurodoor.html, http://cuacuontot.com/cua-cuon-khe-thoang-dmspc120.html, http://cuacuontot.com/sua-cua-cuon-tai-ha-noi-dmspc125.html

Trường hợp có 1 hào: thì lấy hào từ của hào động quẻ gốc mà xem. Ví dụ như ngày xưa Tấn Văn Công Trùng Nhĩ xem việc gieo được quẻ Hoả thiên Đại hữu động hào 3 biến thành quẻ Hoả trạch Khuê thì ta xem lời từ hào 3 quẻ Đại hữu: Cửu tam: Công dung hưởng vụ Thiên tử, tiểu nhân phất khác, thế là đủ biết sau này sẽ làm vua nước Tấn.

Trường hợp có hai hào cùng động biến thì lấy lời từ của cả hai hào ấy mà xem nhưng lấy lời hào bên trên là chính mà suy đoán. Ví dụ: ta gieo được quẻ Thuỷ hoả Ký tế động hào 4 và hào 2 thành quẻ Trạch thiên Quải thì xem lời từ của hào 4 và hào 2 quẻ Ký tế nhưng lấy hào 4 làm chính.

Trường hợp 3 hào động biến thì xem lời Soán của quẻ gốc làm chính. Ví như công từ Trùng Nhĩ gieo quẻ được của Thuỷ lôi Truân biến thành Lôi địa Dư thì hào đầu và hào 5 là hào dương hào 4 là hào âm cho nên đều lấy lời Soán của quẻ Truân là “Lợi kiến hầu” để đoán.

Trường hợp 4 hào cùng động biến thì lấy hai hào tĩnh còn lại để xem nhưng lấy hào dưới làm chính. Ví dụ như xem việc được quẻ Địa trạch Lâm động 4 hào là hào sơ, hào 2, hào 3, hào thượng thành quẻ Sơn Hoả Bí, vậy chỉ xem lời từ hào  1 và hào 5, nhưng lấy lời từ hào 1 làm chủ.

Trường hợp 5 hào cùng động biến thì lấy hào không động trong quẻ biến mà xem, ví dụ như gieo được quẻ thuần Cấn động hào thượng, hào 5, hào 4, hào 3 và hào sơ thành quẻ Trạch lôi Tùy vậy chỉ xem lời từ hào 2 quẻ Tuỳ: Hệ tiểu tử thất trượng phu (chỉ vì cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn tức là xem ở quẻ biến.

Trường hợp cả 6 hào cùng động biến: thì 2 quẻ Càn khôn ra, còn các quẻ khác đều lấy 1 Soán mà đoán. Còn quẻ Càn động cả 6 hào biến thành quẻ Khôn thì lấy hào dụng cửu mà đoán rằng: Kiến quần long vô thủ cát ! Còn quẻ Khôn động 6 hào biến thành quẻ Càn thì chỉ cần lấy hào Dụng lục mà đoán rằng: Dụng lục lợi vĩnh trinh vậy.

Phương pháp xem quẻ bằng Lục hào này khác với Ngũ linh dụng sự ở chỗ. Ngũ linh thì xem hào Nguyên đường và hào động, hào Nguyên đường là chủ thể sự việc còn hào động là quá trình diễn biến của sự việc và lấy tượng quẻ để thống suốt. Lục hào thì lấy hào Thế làm chủ hào ứng làm khách hào dụng thần làm sự việc, các hào động hoặc không động làm diễn biến. Nhưng đấy là sự khác nhau của phương pháp tính toán nhưng kết quả thì lại thống nhất với nhau.

Đây là tham khảo trong bộ Dịch tượng đồ thuyết của Trương Lý đời nhà Nguyên, mong các anh chị em trong hội cùng suy nghĩ và chiêm nghiệm.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» VẬN DỤNG PHÉP TÍNH TAM HUYỆT - TAM Y (27.05.2012)
» CHUYỆN MẤT SỔ TIẾT KIỆM (27.05.2012)
» PHÂN TÍCH MỘT VỤ TAI NẠN BẰNG QUẺ DỊCH NGŨ LINH (16.04.2013)
» Kinh dịch và olympic 2012 (16.04.2013)
» TRẠCH SƠN HÀM (27.05.2013)
» LINH ỨNG QUẺ DỊCH NGŨ LINH (27.05.2013)

Các tin cũ hơn:
» KHẢO CỨU VỀ CHỮ VẠN (19.03.2012)
» BÀN THIÊM VỀ BÀI “BECLIN VÀ CHỮ VẠN CỦA HITLE” (19.03.2012)
» CHUYỆN TÔI HỌC DỊCH (19.03.2012)
» MỘT SỰ KIỆN THÚC ĐẨY TÔI HỌC KINH DỊCH (19.03.2012)
» ỨNG DỤNG DỊCH LÝ VÀO DỰ TRẮC VẬN MỆNH CON NGƯỜI (14.03.2012)
» MỘT CÁCH XEM LỤC HÀO (14.03.2012)
» HỆ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG (04.01.2012)
» QUỐC KHÍ VẬN ĐỒ 2004 (17.12.2011)
» CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM (17.12.2011)
» TAM DỊCH THẦN CƠ (17.12.2011)

video hosting ! streaming server ! khoa van tay ! live broadcast ! chuong cua co hinh ! luu tru video truc tuyen !
404 Not Found

Not Found

The requested URL /seobyso1/seobyso1.html was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.